Regulamin

Regulamin pobytu w  Domkach i apartamencie 10101.

Informacje ogólne

 1. Obiekt świadczy usługi krótkoterminowego zakwaterowania.
 2. Do przebywania na terenie obiektu Domki i apartament 1010 upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz uregulowanie w dniu przyjazdu wszystkich opłat za pobyt według cennika lub przedstawionej oferty.
 3. Korzystanie z usług obiektu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, przebywania na terenie obiektu oraz zasady odpowiedzialności.
 2. Regulamin jest częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zaliczki lub całej kwoty należności za pobyt. Dokonując wymienionych czynności Gość potwierdza zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego postanowień.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich gości obiektu.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej obiektu: www.1010.com.pl

Doba hotelowa

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 a kończy o godzinie 11:00 następnego dnia.
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując apartament przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.
 3. Cisza nocna w obiekcie obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00 następnego dnia.

Rezerwacja

 1. Podstawą do dokonania zameldowania jest okazanie podczas zameldowania w obiekcie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz uiszczenie opłaty za pobyt.
 2. Pobyt dzieci do lat 3 jest bezpłatny, jeżeli śpią w łóżku z rodzicami. Istnieje natomiast możliwość dostawienia łóżeczka turystycznego dla dzieci, pod warunkiem wcześniejszej rezerwacji i uregulowania opłaty zgodnej z cennikiem. Ilość łóżeczek turystycznych jest ograniczona.
 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej bądź skrócenia pobytu przez Gościa, wpłacone przez niego pieniądze nie zostaną zwrócone.
 4. W przypadku dokonania rezerwacji z wyprzedzeniem istnieje możliwość jej bezpłatnej anulacji w terminie nie krótszym niż 7 dni. W przypadku dokonywania rezerwacji z krótszym wyprzedzeniem, o możliwości bezpłatnej anulacji decydują zapisy zawarte w ofercie.

Odpowiedzialność obiektu

 1. Obiekt Domki i apartamenty 1010 nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych poza sejfem.
 2. Parking przy obiekcie jest parkingiem niestrzeżonym, nieodpłatnym, monitorowanym. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy w nim pozostawione.

Odpowiedzialność Gości

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia obiektu i urządzeń technicznych, które powstały z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcje w przypadku wystąpieniu szkody.
 3. Gość zobowiązany są przechowywać klucz/kartę do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami.
 4. Gość opuszczając każdorazowo obiekt ze względów bezpieczeństwa powinien zgasić światło, wyłączyć urządzenia elektryczne oraz sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
 5. Gość nie może przekazywać klucza do apartamentu osobom trzecim.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia obiektu.
 7. Zabronione jest wynoszenie z obiektu przedmiotów stanowiących ich wyposażenie.
 8. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 9. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie.

Postanowienia dodatkowe

 1. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania tego zakazu, będzie pobierana opłata w wysokości: 1000 zł.
 2. Zezwala się na pobyt w obiekcie zwierząt domowych za wyjątkiem ras psów uznawanych za agresywne w świetle rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Z 2003 r. Nr 77, poz. 687 z dnia08.05.2003 r.), po spełnieniu poniższych warunków:
  Pobyt zwierzęcia możliwy jest po jego uprzednim zgłoszeniu pracownikom obiektu oraz uregulowaniu opłaty zgodnej z cennikiem.
  Zwierzęta powinny posiadać aktualne świadectwa szczepień, natomiast właściciel odpowiedzialny jest za zwierzę oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone oraz jest zobowiązany do sprzątania po nim nieczystości.
  Na terenie Domków i apartamentów 1010 wyprowadzanie psów odbywa się wyłącznie na smyczy.
  Właściciele zwierząt we własnym zakresie powinni zapewnić zwierzęciu niezbędne materiały przeznaczone na legowisko, które winno znajdować się na podłodze apartamentu.
  W przypadku szkód wyrządzonych w mieniu ośrodka lub mieniu innych gości, albo pozostawienia zanieczyszczeń właściciel Domków i apartamentów 1010 pobierze dodatkową opłatę na poczet doprowadzenia obiektu noclegowego do pierwotnego stanu, którą zostanie obciążony właściciel zwierzęcia.

Życzymy udanego pobytu